Spolehlivost, kvalita, inteligence a vystupování nepovažuje Nová reklama za klišé ale za firemní kulturu.

Nová reklama je v současné době jednou z vůdčích agentur regionu a hodlá v tomto trendu i nadále pokračovat.